درباره پورتال مدیریت همایش ها
مديريت روابط بين الملل معاونت تحقيقات و فن آوري اين دانشگاه همه ساله متولي برگزاري كنگره هاي بين المللي و كشوري بوده كه در اين راستا در ارزشيابي وزارت متبوع نيز موفق به اخذ رتبه در سطح كشور  گرديده است. دفتر روابط بين الملل به منظور صرفه جويي در نيروي انساني و مالي اقدام به پيگيري تهيه    نرم افزار مديريت جامع كليه گردهمايي هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نموده است و سامانه مدیریت    همایشها و کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای  الکترونیکی كليه  گردهمايي هاي علمي از جمله كنگره، سمينار، همايش، سمپوزيوم، كنفرانس و ... در  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیاده سازی شده است .
صرفه جويي در هزينه، زمان،نيروي انساني دبيرخانه، عدم نياز به خريد نرم افزار اختصاصي جهت هر گردهمايي ،  تسهيل در كليه امور اجرايي گردهمايي هاي دانشگاه و يكپارچه سازي آن، اطلاع رساني بهينه و گسترده ، ثبت نام و داوري مقالات به صورت اينترنتي از اهداف مسئولين و مديران مرتبط بوده است.
 تسهيل روند اجرايي گردهمايي، صرفه جويي و كاهش هزينه جهت خريد نرم افزارها به صورت جداگانه، قابل استفاده بودن نرم افزار و در دسترس بودن خلاصه مقالات ارائه شده پس از اتمام كنگره  نيز، از   محسنات نرم افزار موجود، مي باشد.
 
مراحل ارسال درخواست استفاده از سامانه مدیریت گردهمايي هاي دانشگاه علوم پزشکی شیرا ز  به شرح ذیل میباشد:
    1- ارسال نامه ای مبنی بر درخواست برگزاری گردهمايي با ذکر عنوان، موضوع، تاریخ پيشنهادي و محل  برگزاری کنگره به اين معاونت به منظور اخذ مجوز برگزاری از سوی هیات محترم رئیسه دانشگاه
    2-  ارسال نامه درخواست ثبت دامنه بر روی سروردانشگاه با ذکر نام دامنه مورد نظر و نیز معرفي فرد  رابط و مسئول سايت دبيرخانه گردهمايي از سوي دبيران محترم كنگره به اين معاونت، به صورت مكتوب
 
                                                                                                                             
با سپاس
دفتر مديريت روابط بين الملل
معاونت تحقیقات و فناوری