درباره شیراز

darvezeh_ghoran.jpg]

شهر شيراز ، مركز استان فارس به طول 40 كيلومتر و عرضي متفاوت بين 15 تا 30 كيلومتر با مساحت 1268 كيلومتر مربع به شكل مستطيل در جنوب غربي ايران قرار دارد.

اطراف شيراز را رشته كوههاي نسبتاً مرتفعي به شكل حصاري استوار ، احاطه كرده اند كه از لحاظ سوق الجيشي و حفظ شهر اهميت ويژه اي دارند.

شهر شيراز مركز استان فارس مي باشد كه تقريبا از لحاظ جغرافيايي در مركز استان قرار گرفته است. مختصات جغرافيايي شيراز عبارتست از 33 درجه و دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 29 دقيقه عرض شمالي. ارتفاع از سطح دريا بيش از 1500 متر مي باشد.

كهن ترين اثر نوشتاري كه نشان مي دهد شيراز در چه زماني بنا شده است ، مربوط به الواح گلي تخت جمشيد مي باشد كه واژه آن را «شي رازي ايش» ذكر كرده است.

همچنين شيراز در ادوار گذشته طي چندين دوره پايتخت ايران بوده است. شيراز از دوران باستان تاكنون پيوسته وارث فرهنگ و تمدن ايران و زادگاه بسياري از بزرگان دين ، دانش ، هنر ، حكمت و عرفان بوده كه در دامان خود پرورده است ؛ كه آثار جاويدان آنها ميراث علمي و ادبي ايران را زنده و جاويد نگه داشته است.

شيراز در طي چند دهه اخير توسعه و گسترش قابل توجهي يافته و به يكي از شهر هاي مهم و زيباي ايران تبديل شده است.