لیست هتل های شیراز

هتل پارس  هتل بین المللی پارس


شیراز - خیابان زند
تلفن : 2332255
وب سایت : http://www.pars-international-hotel.com
هتل هما هتل هما


شیراز - خیابان مشکین فام - بعد از پارک آزادی
تلفن : 9 الی 2288000
وب سایت : http://www.homahotels.com
 
هتل بزرگ چمران


شیراز - بلوار شهید چمران
تلفن : 6271218
وب سایت : http://www.chamranhotel.com
 
هتل پارسیان


شیراز - چهارراه زند - خیابان رودکی
تلفن : 2304965
وب سایت : http://shiraz.pih.ir