دومين كنگره بين المللي بيماريهاي ناقل زاد و تغييرات اقليمي و چهارمين كنگره ملي حشره شناسي پزشكي ایران
 22 لغایت 24 آبانماه 1398

دومين كنگره بين المللي مطالعات اجتماعي سلامت
12 لغایت 13 دیماه 1397 (تهران)

نهمين سمينار بين المللي تصادفات
 3 لغایت 4 بهمن ماه 1397

سومين كنگره بين المللي سلامت همراه
 1 لغایت 2 اسفندماه 1397

هشتمین كنگره بين المللي سوختگي
 9 لغایت 10 اسفندماه 1397

هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
15 لغایت 16 اسفندماه 1397

بیست و هفتمین سمینار گروه چشم تحت عنوان : تازه هاي جراحي رفراكتيو
22 لغایت 24 خردادماه 1398

تماس با ما
نشانی : شیراز - خیابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر امور کنگره ها و سمینار ها
تلفن : 32122385
دورنگار : 32307594
پیش شماره : 071
صندوق پستی : 1978-71345
پست الکترونیک: 
int-office@sums.ac.ir