سمینار کشوری سایکوسوماتیک
6 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1396

دهمین کنگره سالیانه کولورکتال

7 لغایت 8 اردیبهشت ماه 1396


بيست و پنجمين سمينار گلوكوما

20 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1396


ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان
26 لغایت 27 مهرماه 1396

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
  
2 لغایت 4 آبانماه 1396

سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران
10 لغایت 12 آبانماه 1396

یازدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی

30 آبانماه لغایت 2 آذرماه 1396


ششمین کنگره آسیایی اندومتریوز و ششمین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی
1 لغایت 3 آذرماه 1396

سومین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب
21 لغایت 23 آذزماه 1396

تماس با ما
نشانی : شیراز - خیابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر امور کنگره ها و سمینار ها
تلفن : 32122385
دورنگار : 32307594
پیش شماره : 071
صندوق پستی : 1978-71345
پست الکترونیک: 
int-office@sums.ac.ir