دومین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی

31 فروردین ماه لغایت 1 اردیبهشت ماه 1396


همایش ملی پاسداشت نخبگی استاد دکتر سید علی ملک حسینی
2 دیماه 1395

EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications
12 لغایت 14 اسفندماه 1395

سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی و راهکارهای پیش رو
27 لغایت 28 بهمن ماه 1395

دومین کنگره بین المللی سلامت همراه
   4 لغایت 5 اسفندماه 1395

سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
  
1 لغایت 3 دیماه 1395

تماس با ما
نشانی : شیراز - خیابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر امور کنگره ها و سمینار ها
تلفن : 32122385
دورنگار : 32307594
پیش شماره : 071
صندوق پستی : 1978-71345
پست الکترونیک: 
int-office@sums.ac.ir