دومين كنگره بين المللي بيماريهاي ناقل زاد و تغييرات اقليمي و چهارمين كنگره ملي حشره شناسي پزشكي ایران
 22 لغایت 24 آبانماه 1398

هفتمین سمینار سلامت زنان
  30 آبانماه لغایت 2 آذرماه 1397

دومين كنگره بين المللي مطالعات اجتماعي سلامت
12 لغایت 13 دیماه 1397 (تهران)

نهمين سمينار بين المللي تصادفات
 3 لغایت 4 بهمن ماه 1397

سومين كنگره بين المللي سلامت همراه
 1 لغایت 2 اسفندماه 1397

هشتمین كنگره بين المللي سوختگي
 9 لغایت 10 اسفندماه 1397

کنگره بین المللی جراحی سرطان ایران
 7 لغایت 9 آذرماه 1397

همايش بين المللي صلح و سلامت
23 لغایت 25 آبانماه 1397

اولین همایش بین المللی نوروساینس
2 لغایت 4 آبانماه 1397

تماس با ما
نشانی : شیراز - خیابان زند - جنب هلال احمر - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری- دفتر امور کنگره ها و سمینار ها
تلفن : 32122385
دورنگار : 32307594
پیش شماره : 071
صندوق پستی : 1978-71345
پست الکترونیک: 
int-office@sums.ac.ir